Bestuur

Taakverdeling
Het bestuur:
Voorzitter: Maaike Minks
Ledenadministratie: Doutsje van der Meer
Penningmeester: Doutsje van der Meer
Wedstrijdsecretariaat: Niki Zwaga
Secretaris: Martsen Bles
Bijzittend Lid: Esther Kroon
Femke de Haas
Trainer: Petra van Krimpen
Websitebeheer Bestuur
Toernooicommissie: Gerda Leenstra
Femke de Haas
Anja Tadema
Scheidsrechters: Jetske Visser
Elisa de Leeuw
Liesbeth Brinksma
Halaanwijzer Liesbeth Brinksma
06 – 15 47 02 38
Contact: info@lvvo.net