Bestuur

Taakverdeling
Het bestuur:
Voorzitter: Femke Oerlemans
Ledenadministratie: Doutsje van der Meer
Penningmeester: Doutsje van der Meer
Wedstrijdsecretariaat: Niki Zwaga
Secretaris: Martsen Bles
Bijzittend Lid: Gerda Leenstra
Trainer: Petra van Krimpen
Websitebeheer Bestuur
Toernooicommissie: Gerda Leenstra
Femke Oerlemans
Anja Tadema
Scheidsrechters: Jetske Visser
Elisa de Beer
Liesbeth Brinksma
Wedstrijdsecretariaat Niki Zwaga
06 – 50 60 09 66
Contact: info@lvvo.net