Bestuur

 

Taakverdeling
Het bestuur:
Voorzitter: Maaike Minks
Ledenadministratie: Doutsje van der Meer
Penningmeester: Doutsje van der Meer
Wedstrijdsecretariaat: Liesbeth Brinksma
Secretaris: Liesbeth Brinksma
Bijzittend Lid: Esther Kroon
Niki Zwaga

Femke de Haas

Trainer:
Websitebeheer bestuur
Toernooi-Commissie:
Scheidsrechters: Jetske Visser
Elisa de Leeuw
Liesbeth Brinksma
Marja Schager
Sietse Kraak
Halaanwijzer Liesbeth Brinksma
06 – 15 47 02 38
Contact: info@lvvo.net