Taakverdeling
Het bestuur:
Voorzitter: Maaike Minks
Ledenadministratie: Hilda Kok
Penningmeester: Hilda Kok
Wedstrijdsecretatiaat: Marije Noppert
Secretaris: Liesbeth Brinksma
Bijzittend Lid: Esther Kroon
Cathrien Noppert
Trainer:
Websitebeheer bestuur
Toernooi-Commissie:
Scheidsrechters: Jetske Visser
Elisa de Leeuw 
Liesbeth Brinksma
Marja Schager
Halaanwijzer Liesbeth Brinksma
Contact: info@lvvo.net